Beste parochianen,

Evenals vorig jaar zullen wij ook dit jaar in de weken van de schoolvakantie een zomerrooster hanteren wat betreft de H.H. Missen. Het aantal H.H. Missen op zondag in de drie kerken wordt gereduceerd en qua tijdstip op elkaar afgestemd. Indien nodig kan dan één priester de H.H. Missen in de drie kerken vieren. Het zomerrooster gaat in op zondag 12 juli 2020 en ziet als volgt uit:

Zaterdagavond om 17.00 uur Engelstalige H. Mis in de basiliek

Zaterdagavond om 18.30 uur H. Mis in de kerk St. Pieter beneden

Zondag om 8.45 uur H. Mis in de basiliek

Zondag om 9.45 uur H. Mis afwisselend in de kerk van St. Pieter op de berg en St. Pieter beneden

Zondag om 11.00 uur H. Mis in de basiliek

U kunt in het parochieblad of op de website zien wanneer en waar de H.H. Missen zijn. U dient er bij het opgeven van de misintenties rekening mee te houden. Het zomerrooster geldt tot en met zondag 23 augustus, maar zoals het nu uitziet, zullen wij het rooster ná die datum voortzetten voor de zondagsmissen in de drie kerken van het cluster
Onze Lieve Vrouw – St. Pieter.

Pastoor Jan Vries