U hebt een speciale band opgebouwd met onze parochie van de Sterre der Zee. Dit kan zijn omdat u oud-parochiaan bent, of u sterk betrokken voelt bij de “Slevrouwe” door regelmatig bezoek aan plechtigheden, financiële steun, toezending van het parochieblad e.d. Dan kunnen wij u in onze administratie opnemen als buitenparochiaan, ook “voorkeurparochiaan” of “voorkeurlid” genoemd.

Wanneer wij u aanmelden als “voorkeurlid” (ook wel genoemd “buitenparochiaan”), blijft u in uw eigen parochie weliswaar ingeschreven, maar tevens als “voorkeurlid elders”. In het kader van de nieuwe privacywetten verstrekt de burgerlijke overheid geen persoonsgegevens meer aan de kerkgenootschappen, maar alleen nog maar aan een overkoepelend orgaan, de SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie), die namens de gezamenlijke kerken van Nederland bepaalde (beperkte) persoonsgegevens over kerkleden bij de burgerlijke overheid kan verkrijgen en doorgeven aan de parochies, betreffende vestiging, verhuizing of overlijden, maar bijvoorbeeld géén geboortes.

De kerken zullen dus in de toekomst zelf moeten zorgen voor het aanmelden van hun leden.Het betreft alleen katholieken die in Nederland wonen (“Nederbelgen” vallen er dus buiten, maar dezen kunnen zich via onderstaand formulier wél aanmelden als “voorkeurparochiaan”; wij krijgen dan echter van de overheid geen wijzigingen door…).

Om uw gegevens te kunnen invoeren in het landelijke netwerk van de ledenadministratie van de Katholieke Kerk in Nederland, en u aan te melden bij SILA, moeten wij minimaal beschikken over uw familienaam volgens de schrijfwijze van de Burgerlijke Stand, uw volledige voornamen, en uw geboortedatum en -plaats.

Natuurlijk willen wij ook aanvullende gegevens opnemen. Dit geldt met name voor de kerkelijke gegevens, zoals plaats, kerk en datum van het kerkelijk huwelijk, data en plaatsen van doop, eerste communie en vormsel, uiteraard slechts voor zover bij u bekend.   Wilt u zich aanmelden, dan kunt u via het formulier op de contactpagina uw wens kenbaar maken.