Geest-als-een-duif

Hemelvaart, donderdag 14 mei
10:00 uur: Latijnse Hoogmis

Pinksteren, zondag 24 mei
9:00 uur: H. Mis
10:00 uur: Latijnse Hoogmis met Basilicakoor
11:30 uur: H. Mis
17:00 uur: Vespers en Lof

2e Pinksterdag, maandag 25 mei
11:00 uur: H. Mis