Versoepelingen coronamaatregelen vanaf 26 juni 2021

Vanaf 26 juni 2021 zijn de coronamaatregelen versoepeld.

Voor de deelname aan de vieringen geldt het volgende:

  • Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Concreet betekent dit: bij elke witte stip in de banken kan een persoon of een koppel of gezin plaatsnemen.
  • Reservering vooraf bij het parochiekantoor is niet meer nodig.
  • Mensen die een viering bijwonen, wordt verzocht bij binnenkomst hun naam en contactgegevens te noteren op de presentielijst die achterin de kerk ligt.
  • Men hoeft geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering.
  • Samenzang door gelovigen is nog niet toegestaan.
  • Voorts gelden nog de algemene maatregelen: de anderhalve meter regel (dus alleen bij de witte stippen plaatsnemen), handen reinigen, hoesten en niezen in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes, thuis blijven bij verkoudheidsklachten en/of verhoging.

Bij speciale vieringen, waarbij wij meer personen dan de anderhalve meter capaciteit verwachten, zal wel gereserveerd moeten worden. Dit zal ruim van tevoren aangekondigd worden.

Zie het persbericht van de Nederlandse Bisschoppen hierover op:

https://www.bisdom-roermond.nl/Verdere-versoepelingen-coronaprotocol-R.-k.-Kerk-per-26-juni