Al eeuwenlang siert de Onze Lieve Vrouwe Basiliek de skyline van de stad Maastricht. Het in- en exterieur houden we voortdurend in een goede conditie zodat ze bewaard blijven voor de volgende generaties. Dat is een uitdaging!
Bijdragen en giften helpen ons enorm deze taak goed te vervullen.

Kaars slevrouwe

Draagt u de basiliek een warm hart toe?
Word dan vriend van De Slevrouwe.

Wij verwelkomen u graag bij de Stichting Vrienden van de O.L.V. Basiliek Maastricht.
Wij houden onze Vrienden op de hoogte van restauraties en één keer per jaar organiseren wij een vriendenmiddag, waarbij u ons en andere Vrienden ontmoet.
Met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 50,00 steunt u het behoud van onze prachtige basiliek.

Aanmelding
Stuur een brief met uw naam, adres en telefoonnummer naar:
Stichting Vrienden van de O.L.V. Basiliek Maastricht
Onze Lieve Vrouweplein 7
6211 HD Maastricht.
Of mail deze gegevens naar:vrienden@sterre-der-zee.nl
Neem ook voor meer informatie gerust contact met ons op.
Onze website is: https://www.stichtingvriendenvandeonzelievevrouwebasiliek.nl

A N B I  G e g e v e n s

Naam:
Stichting Vrienden van de O.L.V Basiliek Maastricht

RSIN-Nummer:
8080.07.154 (sinds 2008)

Post- en bezoekadres:
O.L.V Basiliek Maastricht, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht

Doelstelling:
Het werven van fondsen, jaarlijkse giften en donaties ten behoeve van het onderhoud van de O.L.V. Basiliek te Maastricht en ten behoeve van het realiseren van restauratieprojecten in het kerkgebouw, die buiten de financiële middelen van de Parochie vallen.
Het creëren van een breed draagvlak voor het bijzondere cultuurmonument. Hiertoe wordt jaarlijks een “vriendenmiddag” georganiseerd.
Beleid:
Ons beleid is om actief financiële middelen te verwerven ter ondersteuning van de Parochie Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee om het monumentale kerkgebouw in uitstekende conditie te houden en daarbij uiterste zorgvuldigheid te betrachten met betrekking tot de monumentale aspecten van het gebouw.
Bestuur:
Het bestuur bestaat uit:

Dhr. J.M.J.A. Triepels, voorzitter

Dhr. J.A.F. Gehlen, penningmeester

Dhr. M. Marres, secretaris

Mevr. T. Wanrooij-Roks, Lid

Dhr. W. Courtens, lid

Mevr. M. van de Ven, lid

Beloningsbeleid:
Bestuursleden bekleden allen een onbezoldigde functie.
Jaarverslag en financiële verantwoording:
Elk voorjaar verschijnt het jaarverslag met jaarrekening van Stichting Vrienden van de O.L.V. Basiliek Maastricht.
Voor het laatste financiële jaarverslag: KLIK HIER