Stichting Santjes en Kantjes
De schatkamer van de Basiliek van de Sterre der Zee te Maastricht biedt expositieruimte aan de Stichting Santjes en Kantjes. Deze stichting beheert een grote historische collectie devotieprentjes, bedevaartprentjes en bidprentjes.

Prentje van Onze Lieve Vrouw "Sterre der Zee" (2e helft 18e eeuw).

Devotieprentjes met afbeeldingen van heiligen (santjes) werden vroeger in grote hoeveelheden gedrukt. Sommige bidprentjes werden kunstzinning uitgesneden of geknipt, met naald, schaar of pennemes. Zo ontstonden randversieringen van prentjes, die leken op kant (kantjes).

Tot circa 1800 was de meest gebruikte druktechniek de kopergravure; daarna werd steendruk (lithografie), en later in de 19e eeuw staalgravure toegepast. Rond 1860/1870 kwamen de fotografische procédé’s op.

 

Kantprentje met appliqué-techniek

Bidprentjes werden gebruikt in de catechese, bij bedevaarten, bij processies (processievaantjes), bij ziektes, voor het verkrijgen van aflaten, of bij bijzondere gelegenheden (doop, communie, eerste mis). Het meest populair, tot de dag van vandaag, zijn de doodsprentjes, die bij begrafenissen worden uitgedeeld. Tegenwoordig is er in Limburg nauwelijks meer een begrafenis zonder “bidprentje”.

Inlichtingen over de Stichting Santjes en Kantjes bij dhr. J.H.A.G. Goessen, Onze Lieve Vrouweplein 20, 6211 HE Maastricht.