In overleg met pastoor Vries hebben we helaas moeten besluiten om de pelgrimstocht Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, van Voerendaal naar Maastricht, dit jaar niet te laten doorgaan.

De reden voor deze annulering is de corona-uitbraak en de daarbij door de overheid vastgestelde maatregelen.

Het is in de praktijk moeilijk om de corona-regels met een grote groep te handhaven. Opsplitsen van de groep vraagt grote organisatorische inspanning en risico’s, vooral op de stopplaatsen en tijdens de bezinningsmomenten.

Het valt ons zwaar om dit besluit te moeten nemen maar wij vinden het beschermen van de gezondheid van onze pelgrims en vrijwilligers belangrijker dan het laten doorgaan van de tocht.

Ook een pelgrimage met een kleinere groep achten wij geen goede oplossing omdat wij niemand willen teleurstellen.

Wij hopen dat u begrip heeft voor ons besluit en dat wij volgend jaar de tocht weer kunnen organiseren en daarmee de traditie kunnen voorzetten. Deze pelgrimstocht zal dan gehouden worden op zaterdag 9 oktober 2021, een datum die u nu reeds kunt noteren.

Bert Van den Hof en Leo van der Helden