Het parochiekantoor is de vraagbaak en het centrale contactpunt van de parochies Sint Pieter en Onze Lieve Vrouw.
Bij het parochiekantoor regelt u misintenties, afspraken voor doop, huwelijk, uitvaart, vormsel, etc.
Via het parochiekantoor kunt u zich aanmelden voor allerlei kerkelijke activiteiten.
Daarnaast bieden de medewerkers een luisterend oor voor eenieder die langskomt.
Via het kantoor kunt u ook een afspraak maken met iemand van het pastoraal team. Zie: pastoraal team

Op het parochiekantoor zijn 2 vaste parttimers werkzaam:
Tinie Willems-Peters, coördinator, E: twillems@parochiesintpieter.nl
Marjo Daniëls, E: mdaniels@parochiesintpieter.nl
en 5 vrijwilligers:
Marianne Beekwilder-Gilissen
Nelly Brouns
José van Eijsden
Charles Paulussen
Claire Rousseau
E: info@parochiesintpieter.nl

Parochiekantoor
Sint-Willibrordusstraat 12
6212 CB Maastricht
T: 043-3214694
E: info@parochiesintpieter.nl

Openingstijden:
maandag: 19.00-20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag: 10.00-12.00 uur