Misintenties kunt u telefonisch doorgeven aan het parochiekantoor Onze Lieve Vrouw – Sint Pieter (T: 043- 3214694) of door het invullen en verzenden van onderstaand formulier.

Het betreffende bedrag kunt u voor of na de H. Mis in de sacristie betalen bij de koster van de Onze Lieve Vrouw. U kunt het bedrag ook overmaken op onderstaande bankrekening van de kerk.

Bankrekening: NL54 ABNA 0576 1185 75 t.n.v. R.K. Parochie O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Maastricht, o.v.v. misintentienaam en datum.

Tarieven:

 • H. Mis door de week om 9:30 uur (€ 15,00)
 • Gezongen H. Mis op zaterdagochtend 9:30 uur (€ 30,00)
 • H. Mis op zondag om 8:45 uur (€ 30,00)
 • Hoogmis op zondag 11:00 uur (€ 30,00)

  Misintentie formulier

  Wij verzoeken u onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De velden die aangeduid zijn met een sterretje (*) zijn verplichte velden.
  Denkt u er aan de misintenties minstens twee werkdagen tevoren op te geven, misintenties voor het weekend graag vrijdagmiddag vóór 12.00 uur.
  U kunt ze anders nog voor de H. Mis rechtstreeks in de sacristie opgeven.
  Mis door de week om 9:30 uur (€ 15,00)Gezongen H. Mis op zaterdagochtend 9:30 uur (€ 30,00)H. Mis op zondag om 8:45 uur (€ 30,00)Hoogmis op zondag 11:00 uur (€ 30,00)