Ziekencommunie

De Heilige Communie wordt buiten de Eucharistievieringen thuis gebracht aan mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen. Dus niet alleen zieken, ook anderen kunnen zo de Heer ontvangen in het Sacrament en zich zo meer verbonden voelen met de gemeenschap die wij vormen.
Op de Eerste Vrijdag en rond Kerstmis en Pasen wordt de Heilige Communie gebracht aan hen die zich hebben opgegeven bij de pastoor. Schroomt u niet te bellen: 043 – 321 38 54. Het is belangrijk voor U zelf.

Eerste Communie

De Onze Lieve Vrouwekerk heeft geen school binnen de parochiegrenzen, en dus ook geen communievoorbereiding in schoolverband.
Indien ouders hun kinderen de 1e H. Communie willen laten doen, kunnen zij hun kind mee laten doen met de voorbereiding, die wij organiseren samen met onze zusterparochie van Sint Pieter.
Voor meer informatie hierover: klik hier

Ideeën voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie op Internet: www.eerste-communie.nl