Zondag 14 september is de laatste tentoonstellingsdag van de expositie “Maria vol van Genade” in Centre Céramique. Deze tentoonstelling heeft maar liefst 16.000 bezoekers getrokken.

Dan wordt tevens het gedenkboek ’Maastricht, 600 jaar Sterre der Zee ‘gepresenteerd. Dit boek is een uitgave van de Steunstichting Broederschap O.L.Vrouw Sterre der Zee, die hiermee het 600-jarig bestaan van het miraculeuze beeld viert. Een andere reden om het boek uit te geven was het 300-jarig bestaan van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. Deze Broederschap, een van de oudste van de stad, is niet alleen de erewacht van het beeld. Deze Broederschap is ook een drijvende kracht achter het bevorderen van de devotie tot Slevrouw. Ook de geschiedenis van de Broederschap komt aan bod in het boek, dat aangevuld met een dvd met tekst en filmopnamen van het jubileumjaar geleverd wordt.

Het van 250 kleurenfoto’s voorziene boek verhaalt over de geschiedenis van het beeld, dat pas na vele omzwervingen in de kapel van de Onze Lieve Vrouwebasiliek terecht kwam. Schrijvers van het boek Maastricht 600 jaar Sterre der Zee zijn: Régis de la Haye, Ben Janssens, Ruud Philips, Jacques van Rensch en Lou Spronck De eindredactie was in handen van Sjef Vink. Foto- en video beelden zijn van Harry Paping en Jos van Bergen.

Zondag 14 september om 14.00 uur, toetst schrijver/journalist Gerard Kessels de historische waarde van het boek aan de hand van een interview met Régis de la Haye, de diaken van de kerk en mede-auteur van het boek. Daarna zal het eerste exemplaar worden aangeboden aan pastoor Alfons Kurris.

Mensen die hebben ingetekend voor het boek, of alsnog willen kopen voor € 28,50 kunnen het na afloop (rond 15.00 uur) in Centre Céramique, of daarna in de Accueil achter in de Onze Lieve Vrouwebasiliek afhalen.