• 9:00 uur Plechtige gezongen lauden
  • 10:00 uur Pontificale Hoogmis, hoofdcelebrant mgr. Frans Wiertz, bisschop van Roermond. Met wijding van de ‘kroedwösj’.
  • 19:00 uur Lichtprocessie vanuit de kerk van Sint-Pieter Boven naar de Lourdesgrot, gevolgd door de Avondmis, met zang door het Dameskoor van Sint-Pieter.


Hoewel we ook dit jaar weer zullen zorgdragen voor de kroedwösj, nodigen wij u van harte uit uw eigen kroedwösj mee te brengen om deze tijdens de Hoogmis te laten zegenen. Door hier samen in te voorzien hopen wij voldoende voorraad te hebben, zodat we niemand teleur hoeven te stellen.