Diaken Drs. Hans van Druten  uit Geleen spreekt over de encycliek Laudato si’. Hij zal spreken over Paus Franciscus’ visie op het behoud van de schepping. Hij leest enkele teksten voor en zal in gesprek gaan over onze  verantwoordelijkheid voor het verzorgen en onderhouden van  ons  gemeenschappelijke huis, onze kwetsbare aarde.  

Voorafgaand aan deze lezing is er om 19.00 uur een Adventsviering rond  hetzelfde thema in de kerk Sint-Pieter beneden.