Musica Sacra 2017: ‘IN HET BEGIN’

Gregoriaans en vroege polyfonie
De geboorte van Christus, zijn dood en verrijzenis, staan voorafgebeeld in het Oude Testament, aangekondigd door de profeten. Bij Jesaja: ‘Een twijg ontspruit aan de boom van Jesse, een telg ontbloeit aan zijn wortels’. Deze boom van Jesse is in de Middeleeuwen vaak afgebeeld. Uit de borst van Jesse groeit een wortel die zich vertakt tot een grote boom. De takken dragen de twaalf koningen van Juda en bovenop troont Maria en haar kind Jezus. Veel bijbelteksten waarin voorouders als Rachel, Job, Jonas, Salomon, Balaäm en Mozes voorkomen, werden op muziek gezet.

In dit programma zingt het Franse Ensemble Gilles Binchois, naast gregoriaanse gezangen, een keuze uit Franse en Italiaanse sequentia’s, polyfone organa, conductus en motetten. Als fragmenten van een glas-in-loodraam, weerspiegelt elk stuk op zijn manier de geschiedenis van deze stamboom.

Voor meer informatie en kaartverkoop: http://www.musicasacramaastricht.nl/