Op donderdag 8 december – Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria, patrones van het Bisdom Roermond – is het Marialof om 17.30 uur in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw.