De laatste tijd is de belangstelling voor theologische aspecten van de islam toegenomen.
Vanuit een godsdienstwetenschappelijke invalshoek wordt in deze lezing de betekenis van Maria, de moeder van Jezus Christus, belicht. Uitgaande van de eervolle plaats van Maria in de christelijke leer gaan wij onderzoeken hoe Maria in de islam terecht is gekomen en welke betekenis zij voor de moslims heeft. Ook de islam kent heilige vrouwen en Maria neemt hierbij een bijzondere plaats in. Uiteraard is haar plaats bepaald door de betekenis van haar zoon Jezus Christus die in de Koran als een grote profeet erkend wordt.
Belangrijke christelijke aspecten, zoals de onbevlekte ontvangenis en de maagdelijke geboorte, spelen ook in de islam een grote rol. In de volksdevotie is vooral haar reinheid van betekenis, maar ook het leed dat Maria omwille van haar zoon moest ondergaan. Geleidelijk aan ontdekken wij niet alleen de verschillen, maar vooral ook de vele overeenkomsten die beide godsdiensten met betrekking tot Maria laten zien.

Inleidster: Dr. Erika Helene Etminan, godsdienstwetenschapper; gepromoveerd in Nijmegen op het gebied van de spiritualiteit en tevens docente wereldreligies aan het Theologisch Instituut Rolduc (TIR).

De lezing van mevrouw Etminan zal bestaan uit een inleiding, met na de pauze gelegenheid tot het stellen van vragen en verdere wisseling van gedachten.
Het programma ziet er als volgt uit:

  • 19:30 – 19:45 uur Ontvangst met koffie en thee
  • 19:45 – 20:30 uur Inleiding door mevrouw dr. Erika Helene Etminan (eerste gedeelte)
  • 20:30 – 20:45 uur Pauze
  • 20:45 – 21:15 uur Vragen / discussie (tweede gedeelte)
  • 21:15 – 21:30 uur Afsluiting

Om organisatorische redenen het verzoek om u uiterlijk dinsdag 19 september aanstaande aan te melden onder vermelding van het aantal personen waarmee u aanwezig zult zijn. U kunt uw aanmelding per e-mail versturen naar LucVosters@ziggo.nl. Telefonische aanmelding is mogelijk via 06 819 11 641.