Lezing ‘Maria als spiegel voor de levensweg’

De Verdiepingscommissie van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee nodigt iedereen uit, op dinsdag 25 september 2018 voor een lezing door zuster Sanny Bruijns O.Carm, over ‘Maria als spiegel voor de levensweg’. De lezing zal worden gehouden in de Parochiezaal, Stokstraat 46A te Maastricht, ne begint om 19:30 uur. De lezing zal bestaan uit een inleiding, met na de pauze gelegenheid tot het stellen van vragen en verdere wisseling van gedachten.

Het thema is het leven van Maria als spiegel voor onze eigen levensweg. Zuster Sanny Bruijns wil dit thema beschouwen vanuit de geheimen van de rozenkrans. In het rozenkransgebed is het leven van Maria als een brug tussen het dagelijkse leven en de goddelijke werkelijkheid.

Sanny Bruijns is theologe en zuster van de Orde van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel. Van haar hand zijn diverse publicaties, waaronder het boek ‘Weg van Maria’. Ook verzorgt zij lezingen en retraites, mede vanuit een mariale invalshoek.

Graag uiterlijk vrijdag 21 september aanmelden, per e-mail naar LucVosters@ziggo.nl, of telefonisch via 06 819 11 641.