Op dinsdag 20 september aanstaande zal onze kapelaan John Ashirvadam een lezing verzorgen over het katholieke leven in zijn thuisland India. De lezing heeft plaats in de parochiezaal aan de Stokstraat 46A te Maastricht.
In beeld en geluid zal kapelaan John u meenemen naar Kerala. Kerala is een deelstaat van India die groter is dan Nederland. John is daar geboren en getogen. Hij zal u laten zien hoe daar in de kerken en in het dagelijks leven het katholieke geloof wordt beleden en geleefd. U zult kennismaken met bonte en kleurrijke tradities die wij in onze westerse wereld niet kennen. Tegelijkertijd hebben we ook veel gemeenschappelijk. Of mensen in India hun katholieke geloof belijden, of in Nederland of waar dan ook, wij vallen allemaal onder één en dezelfde wereldkerk. In dat licht is de missionaire opdracht van de Indiase kapelaan John in Maastricht wel heel bijzonder.
De Verdiepingscommissie van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee is bijzonder verheugd om u en uw partner voor deze lezing te mogen uitnodigen.
Het programma ziet er als volgt uit:
20:00 – 20:15 uur Ontvangst met koffie en thee
20:15 – 21:00 uur Lezing door kapelaan John
21:00 – 21:15 uur Pauze
21:15 – 21:55 uur Gesprek met kapelaan John
21:55 – 22:00 uur Afronding
Om organisatorische redenen verzoek ik u om u uiterlijk maandag 19 september aanstaande per e-mail bij mij aan te melden. Mijn e-mailadres is lucvosters@ziggo.nl.