Als het allemaal meezit zal er dit jaar een religieuze stoet door de straten trekken
waarin de staties van de kruisweg van Christus worden meegedragen in twee
gestaltes, de traditionele afbeeldingen uit onze kerk en een moderne versie daarvan.
Dat verlangt enige uitleg. Lezers van het NRC Handelsblad kennen de tekeningen van
iemand die ondertekent met zijn schuilnaam ‘Kamagurka’. Deze persoon heeft een
ontwerp gemaakt van de kruisweg, geïnspireerd door de afbeeldingen die hangen in
de Sint-Servaasbasiliek. Het thema van het onschuldig lijden heeft hij op eigentijdse
wijze willen weergeven. Je kunt het mooi vinden of wat vreemd, daarom juist de
koppeling van traditie en vernieuwing.


Groepen slagwerkwerkers trekken mee, er is zelfs een speciale compositie
geschreven voor de diverse groepen muzikanten. Brandende fakkels escorteren het
geheel. De stoet wordt afgesloten met de beeltenis van de Zwarte Christus uit de
Martinuskerk, vergezeld van het dragersgilde uit Wyck en de Sint-Franciscusfanfare.
We beginnen om 19.00 uur in de Martinuskerk. Het kruis van Christus wordt geëerd
en bezongen en dan vertrekken we via de Rechtstraat naar de Slevrouwe. Dat alles
onder voorbehoud: want het weer moet meezitten. We zoeken nog een aantal dragers
voor de fakkels en de kruiswegpanelen. De organisatie is in handen van de ‘Vief
Köp’.


Hopelijk dat deze kruiswegprocessie bij het winkelend publiek een vraag oproept.
We staan immers vlak voor Pasen : wat betekent dat ook weer ?