UITNODIGING

Het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ wordt zeer vereerd en is wijd en zijd bekend. Op maandag 10 oktober 2022 vieren wij in de Basiliek het jaarlijkse feest van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. Bijzondere gast is dit jaar de bisschop van Hasselt, Mgr. Patrick Hoogmartens. Van harte nodigen wij u uit om het feest te komen meevieren. Het programma is als volgt:

Zaterdag 8 oktober is de parochiële voetbedevaart naar de ‘Sterre der Zee’. Zie voor het programma en de aanmelding het aparte bericht.

Maandag 10 oktober

Om 10.00 uur feestelijke hoogmis met de bisschop van Hasselt, Mgr. Hoogmartens. Met schola, soliste en samenzang. Aansluitend ontvangst en ontmoeting in de kruisgang en pandhof met een drankje en hapje.

Om 14.30 uur viering met ziekenzegening. Samenzijn rond het genadebeeld van de ‘Sterre der Zee’ speciaal voor zieken en gehandicapten. Met orgel en samenzang.

Om 19.00 uur Grote Bidweg met het genadebeeld van de ‘Sterre der Zee’. Met brandende kaarsjes lopen wij biddend en zingend de aloude bidweg van de Sterre der Zee.