9:30 uur Plechtige Hoogmis met de Broederschap van O.L. Vrouw Sterre der Zee