Een synodale kerk? Laat je stem horen!

Als plaatselijke kerk zijn wij tochtgenoten, samen op weg door het leven. Paus Franciscus nodigt ons (gelovig, ongelovig of randkerkelijk) uit om daar eens bij stil te staan en over na te denken. Hij wil graag onze meningen horen. Daarom nodigt de Parochiefederatie Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter u van harte uit om over deze ‘synodale’ weg (=samen op weg) in gesprek te gaan. Dit zal tijdens een parochieavond plaatsvinden op maandag 2 mei 2022 om 19:00 uur in de parochiezaal van de Basiliek van Onze Lieve Vrouw, ingang Stokstraat.

Om u een beetje op weg te helpen vindt u hier een aantal vragen:

 1. Wat betekent kerkzijn voor u?
 2. Voelt u zich gehoord/gezien door anderen en kunt u delen met anderen?
 3. Zou u een rol willen hebben in de kerkgemeenschap?
 4. Welke rol zou u dan willen vervullen?
 5. Voelt u zich aan de kant staan bij deze tocht? Of bent u misschien afgehaakt om een of andere reden? Wat hebt u nodig om weer tochtgenoot te zijn?
 6. Hoe zou de geloofsgemeenschap aantrekkelijker of nuttiger kunnen zijn?
 7. Denkt u dat de kerk een rol heeft in de samenleving; biedt ze steun?
 8. Wat zijn de belemmeringen om mee te doen?
 9. Welke vreugde hebt u ervaren door samen op weg te gaan door het leven met de kerk?
 10. Voelt u zich thuis in deze gemeenschap?
 11. Wat spreekt u aan in de vieringen en wat niet?

U kunt zich opgeven via de parochiekantoor en wel graag vóór 20 april a.s., door te mailen naar info@parochiesintpieter.nl (telefoonnummer: 043-3214694).

U kunt ook uw mening schriftelijk kenbaar maken door te mailen naar stagiair Vincent Kumar (vincent.kumar38@gmail.com) of u kunt uw antwoorden al of niet anoniem, afgeven bij het parochiekantoor, Sint Willibrordusstraat 12.

Vincent Kumar en de pastorale commissie