BarmhartigheidPaus Franciscus heeft gevraagd daar waar mogelijk het Heilig Jaar van de Barmhartigheid af te sluiten met 24 Uur voor de Heer.

Wij gaan het in onze basiliek ook organiseren, en wel vanaf vrijdag 18 november na de H. Mis van 9:30 uur tot zaterdag 19 november na de H. Mis van 9:30 uur. De hele dag en nacht houden wij open kerk, met aanbidding, zang, muziek en meditatie.

Afsluitend wordt op zaterdag met een symbolisch gebaar de Heilige Deur gesloten.