Door het H. Doopsel wordt de dopeling verenigd met Jezus Christus (Galaten 3,26-29), en opgenomen in de gemeenschap van de kerk (1 Korinthiërs 12,13). De doop bewerkt de belijdenis van het geloof en de volledige vergeving van zonden (Marcus 16,16; Matteüs 28,19-20).

Het sacrament van de doop wordt bij voorkeur op zondag toegediend. Iedere zondag staat immers in het teken van dé Zondag bij uitstek, namelijk Pasen. Pasen is “doortocht”: door de Rode Zee, door de dood heen naar het leven, door het doopwater tot het eeuwig leven met Christus. Maar ouders kunnen ook kiezen voor een dag door de week.

Ouders die een kind willen laten dopen, kunnen contact opnemen met de pastoor, met de kapelaan of met de diaken.

In het dekenaat Maastricht wordt maandelijks een voorbereidingsavond gehouden, waarbij aan de ouders van een eerste dopeling gevraagd wordt aanwezig te zijn. Deze voorbereidingsavonden zijn op een dinsdag of een woensdag, van 20:00 tot 21:30 uur. Ze zijn voorlopig opgeschort, vanwege het Corona-virus.

Voor de voorbereiding op het Sacrament van de Doop, en een uitleg van de liturgie van de viering, klik op: www.doopsel.nl, of surf hier verder naar: Hoe verloopt een Doopviering?

Wilt u zien hoe een doopviering in de Onze Lieve Vrouwebasiliek verloopt? Kijk dan naar de uitzending Woorden Werken (met toestemming van L1 hier geplaatst). Klik op: https://youtu.be/CcKjZINtQ7w.

Voor de doopviering kiezen de ouders zelf een mooie Bijbeltekst uit. Klik hier > voor een serie passende teksten uit de Heilige Schrift. De ouders kunnen ook zelf de voorbeden formuleren. Als u een keuze wilt maken, klik dan > hier.

Doopoorkonde OLV

Aan de ouders van de dopeling wordt als bijdrage in de kosten een vrije gave gevraagd (richtbedrag € 50,- à € 75,-). Doopkaars en oorkonde worden door de parochie aangeboden.

doopgedichten

Wilt u zelf een mooie doopkaars laten maken, dan kunt u terecht bij de volgende leveranciers:

Ouders, bent u op zoek naar een mooie naam voor uw kind? Op zoek naar een passende patroonheilige? Internet helpt!

Bent u op zoek naar een aardig gedichtje voor de doopplechtigheid? Klik op: doopgedichten , of op:  www.gedichtensite.nl

Een doopgedichtje in het Maastrichts:

Diech höbs get oet d’n Hiemel mètgenome

Diech höbs get oet d’n Hiemel mètgenome
diech höbs get vaan ‘ne Ingel mètgebrach
dat zien veer estiech röstig ligks te slaope
dao in dien weegske midde in de nach
 
Veer hope tot estiech geis greuje
dat stökske Hiemel in diech blijf bestoon
en tot ’t bitsje Paradies vaan bove
dien hiele leve mèt diech mèt zal goon
 
Dien Pap en Mam

Heilig Vormsel

Dit sacrament, waardoor men gesterkt wordt in het geloof, op een belangrijk moment in het leven waar de volwassenwording gaat beginnen, wordt rond het Pinksterfeest toegediend. De datum wordt vastgesteld in overleg met de bisschop of diens plaatsvervanger.

Het Heilig Vormsel wordt in onze parochie voorbereid in samenwerking met onze zusterparochie Sint-Pieter.
Voor meer informatie hierover: klik hier