Gebedskring Onze Lieve Vrouw “Sterre der Zee”
Enige jaren geleden heeft onze Broederschap van de Sterre der Zee het initiatief genomen tot het vormen van een gebedskring. Aangezien die gebedskring thans nog slechts een verborgen bestaan leidt, en een aantal leden door overlijden of verhuizing zijn weggevallen, is het zaak om deze gebedskring nieuw leven in te blazen.

Van degenen die lid zijn of willen worden, wordt verlangd dat ze een bijzondere band voelen met Maria, in onze kerk vereerd onder de titel Sterre der Zee. Vanuit deze devotie zouden wij deze innerlijke band onderling willen verstevigen door gemeenschappelijke verbondenheid in gebed en handelen.

Om vrijblijvendheid uit te schakelen is het belangrijk om in vrijheid een aantal spirituele richtlijnen te volgen, waardoor we samen een ondersteuning vormen van het parochiële gebed. De volgende aanbevelingen stellen wij U voor:

Ten minste één maal per maand op zaterdag de H. Mis bij te wonen ter ere van Maria, liefst op de eerste zaterdag van de maand. Na de H. Mis zal de rozenkrans gezamenlijk worden gebeden;

  • één maal per maand zo mogelijk de Bidweg mee te maken;
  • op de voornaamste Mariafeesten aanwezig te zijn: Maria Lichtmis (2 februari), Maria’s Aankondiging (25 maart), haar Opneming (15 augustus), haar Geboortefeest (8 september), haar Ontvangenis (8 december);
  • verder twee maal per jaar een samenkomst bij te wonen, waarin de betekenis van Maria in een lezing met gebed wordt aangegeven;
  • zo mogelijk uitdrukkelijk iets goeds te doen aan een evenmens in zijn omgeving of elders in de wereld.

De leden van de Gebedskring dienen zich uitdrukkelijk aan te melden. Voor de speciale samenkomsten krijgt men een aparte uitnodiging. We hopen met deze stimulans de aandacht voor de hoge waarde van Maria te versterken.

Wie lid wil worden van deze Gebedskring kan zich aanmelden bij mevr. M. Bogman, Sadatdomein 8, 6229 HS Maastricht, tel. 043 – 361 61 27, of via e-mail: info@sterre-der-zee.nl