De Bidweg van de Sterre der Zee in Maastricht is opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland. De Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee had de Bidweg daarvoor aangemeld. De Bidweg voldoet aan de criteria voor immaterieel erfgoed zoals gesteld in het UNESCO Verdrag ter Bescherming van Immaterieel Erfgoed. Dat heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland bevestigd. De aanmelding is zichtbaar op https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/de-bidweg-van-de-sterre-der-zee. Met de erkenning van de Bidweg als immaterieel erfgoed wil de Broederschap de Bidweg doorgeven aan toekomstige generaties. Opname in het Netwerk is een eerste belangrijke stap in de formele borging van de Bidweg voor de toekomst.