1120 of 29 items

Privacy

by Regis de la Haye

Nieuwe privacyregels Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacy wetgeving (AVG) in werking getreden. Deze wet verplicht elke onderneming en instelling, en dus ook kerkgenootschappen en parochies, om transparant om te gaan met de persoonsgegevens waarmee wordt gewerkt. De ledenadministratie van de Katholieke Kerk in Nederland wordt beheerd door de Stichting Interkerkelijke Leden […]

De audiotour van het Grootste Museum

by Regis de la Haye

Sinds deze zomer beschikt de Slevrouwe over een eigen audiotour, een prachtig initiatief in samenwerking met het Museum Catharijneconvent in Utrecht. Als u eens wat meer wil weten over de geschiedenis, alle mooie kunstwerken en verdere achtergrondinformatie van onze kerk, dan is dit een mooie gelegenheid! De audiotour is verkrijgbaar in ons accueil, waar de […]

Gezocht: Vrijwilligers voor in het accueil

by Regis de la Haye

De Slevrouwe beschikt al vele jaren over een accueil. Dit is het info-centrum dat zich bevindt achter in onze kerk, de trap af vlak naast de ingang. Wij staan daar mensen met vragen over onze kerk en parochie te woord en bieden een luisterend oor. Daarnaast verkopen wij religieuze artikelen. Sinds kort bieden wij de […]

Toewijding Nederland aan Onbevlekt Hart van Maria

by Regis de la Haye

Op zaterdag 13 mei jl. zijn de Nederlandse bisdommen toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Dat gebeurde tijdens een plechtige vesperdienst in onze basiliek in aanwezigheid van de Nederlandse bisschoppen. Hierbij werd door allen het volgende toewijdingsgebed uitgesproken: Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder, in algehele overgave aan God onze Heer, […]

De nieuwe vertaling van het Onze Vader

by Regis de la Haye

Vanaf de eerste zondag van de Advent wordt in de kerken in Nederland en Vlaanderen de tekst van het Onze Vader in de liturgie aangepast. De bisschoppenconferenties van beide landen hebben daartoe besloten. De bisschoppen zijn van mening dat binnen hetzelfde taalgebied voor hetzelfde gebed ook dezelfde woorden gebruikt moeten worden. Voorheen waren er een […]

Nieuw monumentaal boek over het religieus erfgoed

by Regis de la Haye

Onlangs verscheen een schitterend boek ‘Kerkinterieurs in Nederland’. Een subliem overzicht van vier eeuwen Nederlandse kerkinterieurs. De colonnade van onze Slevrouwe-basiliek siert de kaft van dit schitterende boek. Het boek is verkrijgbaar in ons accueil voor de prijs van € 49,95. Een vast onderdeel van onze vakantie in het buitenland is voor velen een bezoek […]

14 juni: mannenkoor Sweykhuizen

by Regis de la Haye

Mannenkoor St. Caecilia Sweykhuizen bestaat 140 jaar Mannenkoor St. Caecilia Sweykhuizen is op 6 januari 1875 opgericht en in de loop der jaren uitgegroeid tot een gerenommeerde regionale zangvereniging. In 1980 ontving het koor de erepenning van verdienste van H.M. de koningin. Het repertoire, in vele talen, kent een keur aan muzikale variëteiten van klassieke […]

Gouden jubileum stadsprocessie

by Regis de la Haye

Zondag 17 mei 10:00 uur: Pontificale Hoogmis met bisschop Frans Wiertz, ter ere van St. Servaas in de St. Servaasbasiliek. Aansluitend processie van de St. Servaas-basiliek naar de O.L. Vrouwebasiliek. Dit jaar trekt de Servaas- of Stadsprocessie in haar huidige vormgeving voor de 50e keer door de stad. Rondom de jaren zestig van de vorige […]

Vieringen met Hemelvaart en Pinksteren

by Regis de la Haye

Hemelvaart, donderdag 14 mei 10:00 uur: Latijnse Hoogmis Pinksteren, zondag 24 mei 9:00 uur: H. Mis 10:00 uur: Latijnse Hoogmis met Basilicakoor 11:30 uur: H. Mis 17:00 uur: Vespers en Lof 2e Pinksterdag, maandag 25 mei 11:00 uur: H. Mis