110 of 24 items

Restauratie Barbarabeeld en Mariavaandel

by Tinie Willems-Peters

RESTAURATIE BARBARABEELD EN MARIAVAANDEL De Onze Lieve Vrouwe Basiliek is trots op haar kerkschatten. Een aantal hiervan mag gerekend worden tot de topcollectie van kerkelijke kunst in Limburg. Het behoud en onderhoud hiervan behoort tot goed rentmeesterschap, al is dit vaak een niet geringe opgave. Het Barbarabeeld en het Mariavaandel verkeerden in dermate slechte staat, […]

SLUITING Schatkamer van de Basiliek van Onze Lieve Vrouw

by Tinie Willems-Peters

SLUITING Schatkamer van de Basiliek van Onze Lieve Vrouw Op zondag 18 september is wateroverlast ontstaan in de schatkamer van de Basiliek van Onze Lieve Vrouw. Daarom heeft het kerkbestuur besloten de schatkamer voorlopig te sluiten voor het publiek. Wij gaan de komende maanden benutten om de overlast te verhelpen en een aantal verbeteringen door […]

Bezoekersgroep Onze Lieve Vrouw – Sint Pieter

by Tinie Willems-Peters

Bezoekersgroep Onze Lieve Vrouw – Sint Pieter Sinds kort is in onze parochiefederatie een bezoekersgroep gestart die zieken in het ziekenhuis en thuis bezoekt, alsook langdurig thuiszittenden. Als u thuis ziek bent of bent opgenomen geweest in een ziekenhuis en een bezoek of een ondersteunend gesprek op prijs stelt, aarzel dan niet om contact op […]

Coronamaatregelen per 17 juni 2022

by Tinie Willems-Peters

Mededeling Rooms-Katholieke Kerk over coronamaatregelen De Rooms-Katholieke bisschoppen hebben besloten om enkele maatregelen die in verband met corona nog voor de vieringen van de liturgie golden voor dit moment, met ingang van 17 juni, te schrappen. Het betreft de regels voor de uitreiking van de communie, voor de vredeswens en het van hand tot hand […]

Gastvrije kerk – gastheer/gastvrouw

by Tinie Willems-Peters

Gastvrije kerk Vanaf 15 juni is er weer een gastheer of gastvrouw aanwezig in de basiliek van Onze Lieve Vrouw. Mensen bezoeken de basiliek om allerlei redenen: sommigen om het prachtige monument en de kerkschatten te bekijken, anderen om een kaarsje bij Maria aan te steken, weer anderen om een moment van stilte te vinden […]

Basilicafonds Maastricht

by Tinie Willems-Peters

Basilicafonds Maastricht Het Basilicafonds Maastricht is een gezamenlijk initiatief van de basiliek van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’, de basiliek van Sint Servaas en het Elisabeth Strouven Fonds. Het is specifiek bestemd voor de instandhouding van de beide beeldbepalende Maastrichtse monumenten. Het Basilicafonds doet een beroep op particulieren en bedrijven om een bijdrage te […]

Zomerrooster voor de zondagsmissen definitief

by Tinie Willems-Peters

Beste parochianen, vanaf het begin van de zomervakantie 2020 volgen wij in de drie kerken van ons cluster een zomerrooster wat betreft de H.H. Missen op zondag. Nu de zomervakantie ten einde is, hebben wij besloten om het zomerrooster voort te zetten. De tijden en plaatsen voor de H.H. Missen op zondag blijven dus zoals […]