De Basiliek van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming “Sterre der Zee” in Maastricht is niet de enige kerk in de wereld onder de benaming “Sterre der Zee”. Ook andere kerken, kapellen en huizen dragen de oude Maria-titel Sterre der Zee (Stella Maris)

Amerika

Verenigde Staten

Our Lady Star of the Sea Church, 4000 South Atlantic Avenue, New Smyrna Beach, Fl. 32169, Verenigde Staten

St. Mary Star of the Sea, Catholic Church in Port Townsend Washington on the west side of the United States, sits atop a hill overlooking Puget Sound. Much fishing and pleasure boating takes place there. It is a fairly small parish in a very old (for America) town. The priest is a wonderful young man who has not been there very long.

Sisters of Charity of St. Charles Borromeo in Memphis, TN, USA. The name of their convent is the Star of the Sea. There are 4 Sisters of Charity of SCB in Memphis. Two of those four work with me at St. Anne School which is in the Diocese of Memphis.

San Pedro, the port city of Los Angeles, has a parish, entitled, Mary Star of the Sea.

Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee is de patroonheilige van de stad Morgan City, Louisiana. In de Sacred Heart Church wordt zij bijzonder vereerd. Website: http://sacredheartmc.org

Star-of-the-Sea-Ky-West-FloThe Basilica of Saint Mary Star of the Sea, 1010 Windsor Lane, Key West, Florida. Website: www.keywestcatholicparish.org, email: stmarystar@bellsouth.net. Masses in english and spanish. You are welcome to pray in the historic grotto of Our Lady of Lourdes, Stations of the Cross Garden, to adore the the Blessed Sacrament in the Perpetual Adoration Chapel, and to visit our Gift Shop.

Canada

Acadia, een gebied in het noord-oosten van Canada, van oorsprong een Franse kolonie, is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw “Sterre der Zee”. Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Acadia. Het volkslied van deze regio is de hymne Ave Maris Stella: http://theworld.com/obi/Anthems/Acadia/hymne.htm De vlag van dit land is de Franse driekleur, met op de blauwe baan de vijfpuntige ster van de Sterre der Zee.

Europa

België

In België bestaat een Ster der Zee-kerk in Koksijde aan Zee, en in Heist aan Zee. Er bestaat een bedevaart van de Sterre der Zee in Scherpenheuvel . Bedevaartseizoen van 1 mei tot 1 september.

De Sint-Amanduskerk van Zwevegem werd, na afbraak van de oude kerk, maar met behoud van de oude 13e-eeuwse toren, in 1938 herbouwd door de architecten Alfons Boosten (Maastricht) en Jan Reyntjens (Zwevegem). In deze kerk bevinden zich twee glas-in-loodramen, geschonken door de beide architecten. Op één raam staan Sint-Servatius en Sint-Amandus, op het andere Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. Beide ramen zijn van de Maastrichtse glazenier Henri Jonas.

In Middenmeer staat de kerk Maria Sterre der Zee, ingewijd in 1954. Er is een bijzondere viering gemaakt door de werkgroep liturgie van deze kerk. De kerk hoort tot de parochie Wieringermeer.

Nederland

In 2018 brandde de Urbanuskerk in Amstelveen af. In die kerk bevindt zich een glas-in-loodraam met een afbeelding (rechts boven) van de Sterre der Zee, en (links onder) van architect Pierre Cuypers. Of het raam de brand heeft overleefd moet nog blijken.

Mgr. Lemmens, bisschop van Roermond van 1932 tot 1958, was een groot vereerder van de Sterre der Zee. Hij bevorderde dan ook in 1938 het initiatief van het “Apostolaat ter Zee in Nederland” te Rotterdam, bedoeld voor de evangelisering van de internationale scheepvaartwereld. In oktober 1938 werd een door bisschop Lemmens gezegende replica van het beeld per boot van Maastricht naar Rotterdam gevaren, waar zij werd opgesteld in de kapel van het Apostolaat ter Zee, aan het Willemsplein. In het begin van de oorlog werd het beeld in veiligheid gebracht, en daardoor gered, toen bij het bombardement van Rotterdam in 1940 het Zeemanshuis met de grond gelijk werd gemaakt. Het beeld van de Sterre der Zee is in Rotterdam daarom nog altijd te zien.

Stella-Maris-Den-HaagDe fusieparochie Stella Maris, Maria Sterre der Zee, in Den Haag omvat de kerken van de H. Agnes, H. Antonius Abt, H. Ignatius van Loyola, H. Driekonigen (Onbevlekt Hart van Maria, H. Paschalis Baylon, Huize Waalsdorp, OLV van Goede Raad), H. Jacobus de Meerdere, H. Willibrord (H. Martha, H. Jozeph). Contact: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl, tel. 070 – 820 53 55.

In Rotterdam is de Poolse Parochie toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee: Beukelsdijk 177, 3022 DG Rotterdam.
E-mail: info@parafia.nl. Fax: 010 4255701. Zie ook de eigen website: > www.parafia.nl

Nijmegen Villa Sterre der ZeeIn Nijmegen bevindt zich in de stoep voor het adres Van Schaick Mathonsingel 4, een herdenkingsplaquette van de Villa Stella Maris (Sterre der Zee), vanaf 1923 een door religieuzen geleid pensionaat voor meisjes die studeerden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1945 werd het gebouw noodlocatie voor colleges, en van 1947 tot 1967 leeszaal van de Universiteitsbibliotheek, daarna Instituut Nederlands en Politicologisch Instituut. Op 2 oktober 1985 ging het gebouw in vlammen op.

In de Paterskerk of Groenmarktkerk in Haarlem staat een copie van het beeld van de Sterre der Zee. Er branden kaarsen voor, en op een paneel wordt uitleg gegeven over het Maastrichtse beeld en de devotie.

Henk op den Akker, uit Capelle aan de IJssel, meldt ons dat in zijn vroegere woonplaats Delfzijl de R.K. basisschool Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee heette. De school werd indertijd geleid door broeders.

In Zeewolde in Zuidelijk Flevoland is in de Open Haven een multifunctioneel kerkencentrum, waarin o.a. de RK parochie “Sterre der Zee” is gevestigd. Deze parochie is opgericht op 1 februari 1981 onder de titel “Maria Sterre der Zee”. Website: www.openhaven.nl.

In de regio Oost Zeeuws-Vlaanderen bestaat sinds 1 januari 2012 een fusieparochie die de naam Maria, Sterre der Zee zal dragen. Het gaat om een fusie van 13 parochies.

Hellebroek, Nuth. Op zondag 25 maart 1962 werd de devotiekapel O.L.Vrouw Sterre der Zee in Hellebroek-Nuth plechtig ingezegend door pastoor Helgers tijdens een lof in de kapel. Twee jaar daarvoor had de buurtvereniging het besluit genomen om een devotiekapel ter ere van de Sterre der Zee op te richten. Om de benodigde fl. 6.000,- bij elkaar te brengen werden acties georganiseerd. Zo werden er in de in de huisweide van de heer Col Collaris diverse fancy fairs gehouden. Pie, Seth en Sjeng Vrencken uit Hellebroek, alle drie ongehuwd, hebben de bouwgrond symbolisch, via een notariële akte, voor fl. 1,00 verkocht aan de Sint-Bavoparochie in Nuth, met als voorwaarde dat Buurtvereniging Hellebroek hierop de Mariakapel kon laten bouwen en beheren. De familie Vrencken schonk tevens het beeld dat is gesneden door beeldhouwer Gerard Hack uit Maastricht. Het ontwerp van de kapel is van metselaar Sjaak Vankan uit Nuth, die samen met zijn opperknecht Jueb Muitjens ook verantwoordelijk was voor de bouw.

De kapel ligt op een verhoging langs de weg in de bebouwde kom van Hellebroek. Ruime groenvoorziening accentueert de kapel. Voor de kapel ligt een brede stoep met bloembakken, brede trappen en een bordes. De rondboog-ingang en de licht gebogen gevelrand worden geaccentueerd door ruw gekapte blokken Kunradersteen. Het ijzeren hekwerk waarmee de kapel gesloten kan worden is versierd door witte vissen in het water en een ster in elke deur, verwijzend naar de Sterre der Zee.

Het interieur is uitgevoerd in schoon metselwerk. De kapel heeft ronde glas-in-loodramen aan de zijkanten en een halfrond bovenlicht boven de ingang. In de achterwand zijn drie nissen gemetseld. Voor de middelste, op een gemetseld altaar, staat het Mariabeeld.

In de wijk Rodeput in Simpelveld (Nederlands Limburg, bisdom Roermond) staat een kapel toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, gebouwd in 1950 onder leiding van de toenmalige pastoor van Simpelveld, H.J.M. Gillissen (+ 1961), en ingezegend op 29 juli 1951 door mgr. Lemmens, bisschop van Roermond. – Informatie: De Sleutel, informatieblad Bisdom Roermond, jg. 20, nr. 18 (september 1992), p. 16-17.

SONY DSCIn Winthagen, tussen Voerendaal en Ubachsberg, werd als aandenken aan de tocht van het beeld van de Sterre der Zee door Limburg, onder leiding van mgr. Lemmens, en uit dankbaarheid dat Winthagen zonder kleerscheuren door de Tweede Wereldoorlog was gekomen, een kapel gebouwd die werd toegewijd aan de Sterre der Zee. De kapel werd op 20 mei 1955 ingezegend door mgr. Lemmens. – Informatie: De Sleutel, informatieblad Bisdom Roermond, jg. 23, nr. 10 (mei 1995), p. 14-15. – Ieder jaar, bij gelegenheid van het feest van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee op 10 oktober, wordt vanuit deze kapel een voettocht ondernomen naar de Sterre der Zee in Maastricht, met meditatie en gebed.

In 1962 werd in Termaar onder Margraten een kapel van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee ingezegend. – Informatie: Yolanda Loo, Jo Lardenoije, ‘Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee kapel in Termaar’, in: Op de Huugte (Margraten, Heemkundevereniging Margraten, 2020), p. 159-171.

Zie over de Sterre der Zee-kapellen in Limburg: Sander van Daal, ‘Sterre der Zee-kapellen in Zuid-Limburg’, in: Kapellen en Kruisen, nummer 81, december 2018, p. 3-7.

In Den Helder staat niet een kerk toegewijd aan de Sterre der Zee, maar is het de R.K. Parochiegemeenschap van Den Helder en Julianadorp. De parochie H. Maria Sterre der Zee te Den Helder en Julianadorp is opgericht in 1994 na een fusie van vier zelfstandige parochies. Het betreft de vier wijkkerken in Den Helder, te weten de H. Petrus- en Pauluskerk in de Helderse binnenstad; de H. Nicolaaskerk in Nieuw-Den Helder; de kerk van Christus Koning van de Vrede (De Vredeskerk) in de Schooten; en de H. Willibrorduskerk in Julianadorp. Vooralsnog zijn alle vier de wijkkerken nog in gebruik, maar de verwachting is dat op termijn (2006/2007) er twee kerkgebouwen zullen moeten worden afgestoten.

Heugem raam Sterre der ZeeBij gelegenheid van zijn 40-jarig priesterfeest werd op 30 maart 2008 aan pastoor Denis Eijssen van Heugem een glas-in-loodraam aangeboden, met afbeelding van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, ontworpen door Sjef Hutschemakers.

Marialint (fietsroute)

Verspreid over Limburg treffen we grotere en kleinere Mariakapellen aan en elk vertelt zijn eigen verhaal. De Mariadevotie bloeit. Dagelijks worden duizenden kaarsjes aangestoken. Vaak zijn de wanden van Mariaheiligdommen bekleed met dankbetuigingen. Het laat zien hoezeer de devotie tot Maria leeft, ook in deze tijd.

Mariaoorden zijn plekken waar men tot Maria komt bidden, haar komt bedanken voor haar moederlijke zorg, voor haar bemiddeling bij ziekte, zorgen, pijn, verdriet en voor haar steun. De bezoekers vragen om kracht, steken een kaarsje aan en plaatsen bloemen.

De gezamenlijke bedevaartsoorden in Limburg hebben een Marialint samengesteld: rondom elk Mariabedevaartsoord zijn fietsroutes uitgezet langs Mariakapelletjes in de omgeving. Ook zijn de oorden door fietsroutes met elkaar verbonden. De route  is hier te downloaden.

Wenen beeld Sterre der Zee

Oostenrijk

In 1962 werd in de Gedächteniskirche aan de Forsthausgasse 23 in Wenen, de parochiekerk van de Nederlandse pastoor pater van Leeuwen een copie van het beeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee geïnstalleerd. De Mastreechter Staar o.l.v. Martin Koekelkoren was er bij. Het beeld van de Sterre der Zee, die Marienstatue Stern des Meeres zoals het in Wenen heet, bevindt zich nu in de parochiekerk van St. Johann Kapistran in het stadsdeel Brigittenau. Adres: Pfarre St. Johann Kapistran, Forsthausgasse 22, A-1200 Wien. De devotie tot de Sterre der Zee is niet alleen levendig bij de eigen Weense parochianen, maar er zijn ook veel bedevaarten van elders. Het beeld van de Sterre der Zee heeft nog altijd een prominente plaats in de kerk.

Duitsland

In de Eifel, in het plaatsje Mechernich (nabij Blankenheim), ligt een groot verpleeghuis met een hospice, dat de naam draagt Stella Maris. Hier bevindt zich een religieuze beweging die Communio in Christo heet. De stichteres van deze beweging is een dame uit Valkenburg, Marie Thérèse Linssen. Ondanks haar zwakke gezondheid kwam ze wekelijks vanuit Valkenburg onopgemerkt in onze kapel van de Sterre der Zee, en in 1947 deed de gelofte een religieuze gemeenschap te stichten. In 1984 is Communio in Christo gesticht met het doel optimale zorg te kunnen schenken aan noodlijdenden, en aan zware en vaak terminale patiënten. Een andere opdracht is te bidden voor goede priesters. Ondanks veel tegenwerking heeft mevr. Linssen de kracht gekregen om door te zetten. Zelf is ze na een zwaar ziekbed in 1994 overleden, maar haar werk wordt door velen voortgezet en haar orde groeit verder in verschillende landen.

Spanje

Santa María del Mar in Barcelona.

IJsland

In een buitenwijk van de IJslandse hoofdstad Reykjavík is een kerk gewijd is aan Maria Sterre der Zee. Hier wordt de kerk Maria, Stella Maris oftewel Maríukirkja (= Mariakerk) genoemd. In de ingang van de kerk staat een houten beeld van Maria dat de voormalige hulpbisschop Castermans aan de parochie cadeau heeft gegeven. De toenmalige katholieke bisschop in ijsland, mgr. Gijsen, overhandigde de parochie het beeld in naam van bisschop Castermans in mei 2001. Het beeld is gemaakt naar het voorbeeld van “de Sterre der Zee” in Onze Lieve Vrouwe-basiliek in Maastricht, en Maria is net zoals in Maastricht de beschermvrouwe van de parochie in kwestie. In het IJslands wordt de “Sterre der Zee” oftewel “Maríu, Stjörnu Hafsins” genoemd (uitgesproken als “Stjurnu Hafsins”). De website van de IJslandse Mariakerk is helaas voor het merendeel in het IJslands en in beperkter mate in het Engels informatie te vinden over o.a. de Mariakerk in IJsland, over Maria en de OLV basiliek “de Sterre der Zee” in Maastricht en over het katholieke geloof en de speciale plaats die Maria innneemt in de Maastrichtse parochie. Website: IJslandse versie: http://www.mariu.kirkju.net/stellamaris.html Engelstalige versie: http://www.mariu.kirkju.net/Eindex.html

Afrika

De kathedraal van de havenplaats Sekondi-Takoradi, in Ghana (West-Afrika) is toegewijd aan Our Lady, Star of the Sea. Deze kerk is gesticht door de Maastrichtse pater Denis Florack, en gesteld onder het patronaat van de Sterre der Zee. Pater Denis Florack SMA was geboren op 16 april 1916 te Wolder-Maastricht. Hij werd priester gewijd op 25 februari 1940, en droeg zijn eerste H. Mis op in de basiliek van de Sterre der Zee. Na de oorlog vertrok hij naar de missie in Ghana, waar hij 17 jaren werkte als missionaris in Afrika. Hij bouwde als pastoor de eerste kerk in de havenplaats Takoradi. Het werd een Mariakerk onder de titel “Sterre der Zee”. Daar behoorde haar beeltenis bij. Hijzelf wist met zijn opdracht in zijn hoofd in Maastricht belangstelling voor zijn kerk te krijgen. Om kort te gaan het Sterre der Zeebeeld op ware grootte kwam er. Midden in zijn werk stierf hij door een auto-ongeluk  op 7 augustus 1963. – Adres: Bishop John M. Darko, Bishop’s House, PO Box 236, Takoradi (Ghana).

De Maastrichtse pater Huub Daniëls, van de orde van Kardinaal Lavigerie, plaatste een beeldje van de “Sterre der Zee” in zijn missiestatie te Buhorore, toen hij daar een kerk bouwde ter ere van de “Sterre der Zee”. Deze kerk werd ingewijd op 8 september 1936.

Azië

Op 19 juli 1936 werd in Bandoeng (Java, Indonesië) het nieuwe klooster “Maria Sterre der Zee” van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, met moederhuis in Steyl, door mgr. J.H. Goumans OSC plechtig ingewijd. De zusters openden er ook een “Hollandsch-Chineesche School”, een Fröbelschool en een school voor Chinese meisjes.

Blessed Virgin Mary, Star of The Sea Parish in Situbondo, East Java, Indonesia.

Naar een origineel plaatje van de Sterre der Zee van Maastricht, gegeven door pater Maasen, schilderde een Dayak-kunstenaar een afbeelding van Onze Lieve Vrouw “Sterre der Zee”. Het schilderij hangt in Sitonga Kalimantan, in Indonesië.

sterre der zee papoea huis sterre der zee papoeaIn Sentani, een stad in het noord-oosten van Papua, het voormalig Nieuw-Guinea, runt de Maastrichtse missionaris, pater Nico Dister, een huis voor 200 kinderen, en geeft hen onderwijs, opvoeding, verzorging, liefde en een toekomst. Daarnaast vangt hij vrouwen op, die door hun man en maatschappij zijn verlaten. Het kindertehuis van pater Nico Dister staat onder de bescherming van de Sterre der Zee. Wisma betekent in ‘Bahasa’, de voertaal in Indonesië: huis of gebouw, Bintang betekent ster, Laut betekent zee. Dus: “Huize H. Maria Sterre der Zee”. De schilderingen zijn gemaakt door een bevriende Papuase kunstenaar en prijken aan de buitenkant van het gebouw.

Er is ook een Sterre der Zeekerk in Singapore. Klik op: http://www.catholic.org.sg/parish_detail.php?OrganisationID=21

Latijns Amerika

bogota-bladwijzerDe school van de zusters van Bogota (Columbia), van het Colegio Saint María de la Esperanza, bestond in 2013 precies 25 jaar. Op hun boekenlegger annex bidprentje staat een mooie kleurenfoto van de Sterre der Zee, en op de achterkant de Spaanse vertaling van het oude gebed tot de Sterre der Zee, “Estrella del Mar”. Ze hebben ook buttoms gemaakt, die op kleding bevestigd kunnen worden, met een afbeelding van ons beeld van de Sterre der Zee. Op dat buttom staat het randschrift: “ser luz y esperanza para el mundo de hoy” (‘wees het licht en de hoop voor de wereld van vandaag’).

Kent u nog andere kerken toegewijd aan de Sterre der Zee? Laat het ons weten: info@sterre-der-zee.nl