De Bidweg is nu erkend als Immaterieel Erfgoed Nederland

De Bidweg van de Sterre der Zee in Maastricht kan worden bijgeschreven in de zogenaamde Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Tot dat oordeel kwam een onafhankelijke toetsingscommissie na tussenkomst van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland te Arnhem. De Broederschap van de Onbevlekte Ontvangenis van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee en het kerkbestuur van de parochiefederatie Onze Lieve Vrouw – Sint Pieter hadden het kenniscentrum daar om gevraagd, daartoe gesteund door zeven ondersteuners.

De bijschrijving in de inventaris is belangrijk. Daarmee willen de Broederschap en het kerkbestuur de Bidweg met al zijn religieuze, historische en culturele waarden in stand houden en doorgeven aan toekomstige generaties. Daarvoor is een borgingsplan opgesteld. Dat plan bevat tal van acties, onder meer op het gebied van bewustwording, promotie en communicatie. Ook op het gebied van educatie en kennisoverdracht kent het borgingsplan maatregelen die de toekomst van de Bidweg moeten waarborgen. De Bidweg van de Sterre der Zee staat in een traditie van vijf eeuwen oude volksdevotie en behoort daarmee tot het oudste religieus-culturele erfgoed van Maastricht.

In 2021 was de Bidweg al opgenomen in het zogeheten Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland. Daarmee heeft de Broederschap tot uiting willen brengen zich bewust te zijn van de religieuze, historische en culturele rijkdom van de Bidweg. Met de bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland willen Broederschap en kerkbestuur dus een stap verder gaan en de Bidweg met al zijn waarden doorgeven aan toekomstige generaties.

De feitelijke bijschrijving in de Inventaris door de directeur van het kenniscentrum volgt later tijdens een plechtig moment in Maastricht.