Alle informatie i.v.m. de coronamaatregelen en lockdown per 19 december 2021

Als gevolg van de nieuwe Coronamaatregelen die zondag 19 december zijn ingegaan, gelden ook aanscherpingen voor de parochies.
De Bisschoppen hebben dit op 20 december bekendgemaakt
(zie https://www.rkkerk.nl/verdere-aanscherping-coronamaatregelen-voor-r-k-kerk-vanaf-19-december/).

De nu geldende maatregelen houden het volgende in:

 • Er zijn geen vieringen en bijeenkomsten na 17.00 uur; ook niet met Kerst.
 • Bij vieringen in de kerk mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn, exclusief bedienaren.
 • Uitvaarten mogen –met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan– vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond.
 • De vieringen met Kerstmis in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw en in de kerken in St. Pieter gaan door zoals eerder aangekondigd. Dit betreft de gezinsvieringen 24 december om 16.00 uur en de H. Missen op eerste en tweede kerstdag.
  Klik hieronder voor het overzicht:
  Vieringen Kerstmis en Oud en Nieuwjaar
 • Voor de vieringen op vrijdagmiddag 24 december 2021 en eerste Kerstdag 25 december 2021 dient u voor toegang een entreekaart te hebben. De vieringen met Kerst zijn helaas al volgeboekt.
 • Zij die een toegangskaart hebben voor een van deze vieringen, zijn van harte welkom.
 • Iedereen is van harte uitgenodigd de Kerstvieringen in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw via de livestream te volgen.
 • Zij die klachten hebben, worden dringend verzocht niet naar de kerk te komen, maar thuis te blijven.
 • Vanaf 1 januari 2022 wordt weer een reserveringsysteem gehanteerd.
  U dient te reserveren voor de volgende vieringen:
  – op zaterdag om 16.00 uur in de kerk van Sint Pieter Beneden
  – op zondag om 9.45 uur in de kerk van Sint Pieter Beneden of Boven
  – op zondag om 8.45 uur en om 11.00 uur In de basiliek van Onze Lieve Vrouw.
 • Wilt u een viering in de kerk bijwonen, geef u dan tijdig (vrijdag vóór 12.00 uur) op bij het Parochiekantoor (per e-mail: info@parochiesintpieter.nl of telefonisch 043-3214694).
 • Bij binnenkomst in de kerk wordt u welkom geheten door een gastheer of gastvrouw die uw reservering checkt en u verzoekt uw handen te ontsmetten.
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht bij in- en uitgaan en bij het ter communie gaan.
 • Het verlaten van de Basiliek van Onze Lieve Vrouw gebeurt via de uitgang in de Jozefkapel, zodat inkomend en uitgaand verkeer elkaar niet kruisen.
 • Koorzang is niet toegestaan. In plaats hiervan zal een cantor of maximaal vier zangers de zang verzorgen. Er is geen samenzang.
 • De kaarsenkapel Sterre der Zee sluit elke dag om 17.00 uur.
 • De accueil en de schatkamer zijn voorlopig gesloten.

Deze maatregelen gelden voorlopig vanaf nu tot en met januari 2022. Wijzigingen worden op deze website bekend gemaakt.

Enkele reguliere H. Missen zijn voorlopig aangepast.

De aangepaste H. Missen in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw
– de Engelse H. Mis op de zaterdag is om 16.00 uur (niet om 17.00 uur)
– de H. Mis Neocatechumenale weg in de parochiezaal op zaterdag is om 16.00 uur (niet om 20.30 uur)

De aangepaste H. Missen in de Kerk Sint Pieter beneden
– de H. Mis op dinsdag is om 9.00 uur in de Dagkapel (niet om 19.00 uur)
– de H. Mis op zaterdag is om 16.00 uur (niet om 18.30 uur)
– zondag 2 januari 2022 is de Spaanstalige H. Mis om 16.00 uur (niet om 18.00 uur)

Livestream
Alle vieringen in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw zijn via de livestream te volgen via http://www.sterre-der-zee.nl/uitzendingen/