4 Items

Een nieuwe benoeming voor kapelaan Miguel Pascual Coello

by Tinie Willems-Peters

Kapelaan Miguel gaat onze parochies, na vier en een half jaar, helaas verlaten. De bisschop heeft hem een nieuwe benoeming gegeven als kapelaan in het dekenaat Horst. Samen met de nieuwe deken van Horst, Wilson Varela Gaviria (tot nu pastoor in Roermond-Oost) gaat hij pastoraal werken in Horst en Sevenum en de verschillende andere dorpen […]

Een update van de corona-maatregelen

by Tinie Willems-Peters

Met ingang van 1 juli 2020 kunnen een onbepaald aantal gelovigen deelnemen aan de H.H. Missen, maar steeds zodanig dat de anderhalve meter afstand wordt bewaard (behalve bij gezinnen en koppels). In onze kerken zijn op de banken witte stippen aangebracht, waar mensen kunnen gaan zitten. Daardoor wordt de juiste afstand gegarandeerd. Er zullen altijd […]

Gastheer/gastvrouw in de basiliek van Onze Lieve Vrouw, iets voor u?

by Tinie Willems-Peters

Vanaf 1 juli 2020 is er steeds een gastheer of gastvrouw aanwezig is de basiliek van Onze Lieve Vrouw. U leest hierover meer in de bijdrage ‘naar een verantwoord gebruik van de nevenruimten in de basiliek’. Op dit moment vormen wij de groep vrijwilligers die deze functie gaat vervullen. Een prachtige taak, want wij willen […]

Naar een verantwoord gebruik van de nevenruimten in de basiliek van Onze Lieve Vrouw vanaf 6 juli 2020

by Tinie Willems-Peters

In vervolg op het bericht van pastoor Jan Vries over het ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’ heeft het kerkbestuur van OLVr. maatregelen getroffen, waaronder vanaf 6 juli 2020 op verantwoorde wijze gebruik kan worden gemaakt van de diverse nevenruimten in de basiliek, zoals de accueil, de schatkamer, de parochiezaal. De belangrijkste punten zijn hieronder samengevat. […]