5 Items

Update 25 maart 2020 maatregelen i.v.m. het coronavirus

by Tinie Willems-Peters

Geen publieke vieringen meer  De Nederlandse Bisschoppen hebben naar aanleiding van nieuwe maatregelen van de Overheid besloten om alle publieke liturgische vieringen tot en met 31 mei 2020 af te gelasten. Behalve alle vieringen op zaterdagavond en zondag, zijn nu ook de publieke H.H. Missen op de weekdagen afgelast. De vieringen worden nu in besloten […]

AFGELAST i.v.m. maatregelen coronavirus

by Tinie Willems-Peters

Avond van de Martelaren – vrijdag 27 maart 2020 – AFGELAST De geloofsavonden (alphacursus) – maandag 30 maart 2020, maandag 28 april 2020, 25 mei 2020 en 29 juni 2020 – AFGELAST De solidariteitsmaaltijd in het Buurtcentrum Sint Pieter – dinsdag 31 maart 2020- AFGELAST De boeteviering en aansluitend persoonlijke biechtgelegenheid – woensdag 1 april om 19.00 […]

Gebeden (in de tijd van coronavirus)

by Tinie Willems-Peters

Het Gebed van de Nederlandse Bisschoppen: “God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst,vertroosting in ziekte en lijden.Wees ons, uw volk, nabij en genadignu wij allen de gevolgen ondervindenvan het uitgebroken corona-virus.Wees een Beschermer voor hendie dit virus hebben opgelopen,Wij bidden voor hen om hoop en genezing.Wij bidden voor hen die aan […]

Livestream H. Mis op zondag en weekdagen

by Tinie Willems-Peters

Elke zondag om 10.00 uur en alle weekdagen om 9.30 uur kunt u de Heilige Mis volgen via http://www.sterre-der-zee.nl/uitzendingen Elke avond (op weekdagen) is in de Basiliek tussen 19.00 uur en 20.00 uur een extra gebedsuur met uitstelling van het Allerheiligste Sacrament en aanbidding met Vespers, Rozenkransgebed en Zegen, maar in besloten kring. Het gebedsuur is […]