1 Item

Gezamenlijke parochie-avond Sint-Pieter & Onze Lieve Vrouw

by Regis de la Haye

De parochies van Onze Lieve Vrouw en St. Pieter werken samen op diverse terreinen. Sinds de komst van pastoor Jan Vries (2016) is deze samenwerking intensiever geworden omdat we in “ons” cluster één pastoraal team hebben. Een jaar geleden is hiervoor een gezamenlijke agenda opgesteld. Op de parochie avond van 18 November is de stand […]