1 Item

Toewijding Nederland aan Onbevlekt Hart van Maria

by Regis de la Haye

Op zaterdag 13 mei jl. zijn de Nederlandse bisdommen toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Dat gebeurde tijdens een plechtige vesperdienst in onze basiliek in aanwezigheid van de Nederlandse bisschoppen. Hierbij werd door allen het volgende toewijdingsgebed uitgesproken: Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder, in algehele overgave aan God onze Heer, […]