Ziekenzegening bij het feest van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, 10 oktober 2018.

… een volle kerk …

Mevr. Gertie Ottenheijm-Janss bidt het "Gebedsje aon de Sterre der Zee"