Wanneer er weinig zicht meer is op herstel van een ziekte, of wanneer men het einde van het leven voelt naderen, wordt dit sacrament toegediend ter voorbereiding, tot troost en bemoediging. Daarom verdient het aanbeveling niet onnodig lang te wachten.

Dit sacrament wordt tegenwoordig bij voorkeur in een eerder stadium gegeven, zodat men het bewust mee kan vieren en de genadegave ervan kan ervaren.

Voor de ziekenzalving kan men contact opnemen met een van onze priesters.