Jermandy Damon is acoliet in de Slevrouwe. Afgelopen zomer bezocht hij de Wereld Jongeren Dagen in Krakow.
Wij vroegen hem een korte impressie te schrijven naar aanleiding van zijn deelname.

20160724_kielce_theater_web06_ramonmangold
“Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.”
Mattheus 5:7

De Wereld Jongeren Dagen (WJD) 2016 was een unieke ervaring.
De verworven kennis, nieuwe katholieke vrienden, bedevaarten etc. zijn belevingen die ik altijd diep in mijn hart zal bewaren.
Bij aankomst in Kraków was het heel duidelijk dat de WJD in volle gang was. Overal in de stad kwam je enthousiaste jongeren tegen die blij waren om andere gelovige jongeren te zien. Het was ook in Kraków waar we de hele Nederlandse groep hebben gezien. Op de drie belangrijkste dagen van de WJD hebben we elke dag een catechese ontvangen van een van de Nederlandse bisschoppen. Daar hebben we de thema van de WJD 2016 tot de kern behandeld.

Het belangrijkste wat we allemaal mee konden nemen is dat de mens, dankzij de vrije wil dat God aan ons geeft, vrij is in de keuze om barmhartig te zijn. Makkelijk is het niet, maar het is juist barmhartig zijn in jouw moeilijke momenten dat door de Heer zeer op prijs wordt gesteld. Men kan verder ook troost ervaren in de tekst van Mattheus 5:7. In tegenstelling tot wat men kan denken kost het toch niet veel om barmhartig te zijn. Tijdens ons bezoek bij het revalidatiecentrum was dat heel duidelijk. De mensen waren zo blij dat wij de tijd hebben genomen om bij hen op bezoek te komen, meer dan ik had verwacht. Barmhartig zijn is een kwestie van vallen en opstaan. Als het dus vandaag niet lukt, kunnen we het altijd morgen weer proberen.

Een tweede belangrijke thema waar ook over gesproken werd is de genade van onze lieve Heer. God maakt zich minder zorgen over onze zonden dan onszelf. We zijn allemaal zondaars en onze God is een God vol van genade. Hij vergeeft ons onze schuld, zodat wij samen met hem de toekomst tegemoetziet.

Het laatste belangrijke punt dat aandacht verdiend is de moeder van barmhartigheid, Maria. Zij heeft stil gestaan aan wat de Heer allemaal voor haar gedaan heeft. Dankzij haar weten we al over de barmhartigheid van God. Dit is dan ook een reden waarom wij tot haar – als moeder van barmhartigheid – moeten bidden.

Jermandy Damon