SLUITING Schatkamer van de Basiliek van Onze Lieve Vrouw

Op zondag 18 september is wateroverlast ontstaan in de schatkamer van de Basiliek van Onze Lieve Vrouw. Daarom heeft het kerkbestuur besloten de schatkamer voorlopig te sluiten voor het publiek. Wij gaan de komende maanden benutten om de overlast te verhelpen en een aantal verbeteringen door te voeren met de bedoeling de schatkamer in het voorjaar van 2023 veilig, verantwoord en klantvriendelijk open te stellen.

Kerkbestuur, Piet Walthaus