Zaterdag 30 mei om 10:30 uur: priesterwijding in de St. Jan’s kathedraal van Den Bosch
Zondag 31 mei om 11:30 uur: Eerste H. Mis in onze basiliek

herman schaepman
Op zondag 31 mei mag onze parochie het vreugdevolle gebeuren meemaken van de Eerste H. Mis van Herman Schaepman.
Daags van te voren wordt hij in de kathedraal van Den Bosch tot priester gewijd.
De neomist (47 jaar) is voor velen van ons geen onbekende. Tien jaar (van 1976-1986) was hij een zeer trouwe misdienaar en acoliet in onze Basiliek. Deze verbondenheid met onze kerk heeft, naar zijn eigen zeggen, een positieve uitwerking gehad op zijn roeping tot het priesterschap. Deze roeping is in een lange zoektocht geleidelijk aan gerijpt.
Na zijn studie Hotelmanagement was Herman vele jaren in binnen- en buitenland werkzaam in de hotel- en tourismebranche.
Een beslissend keerpunt in zijn leven betekende het vier en een halfjarig verblijf als leke-missionaris in de sloppenwijken van Mbikko, in Oeganda, Afrika, onder leiding van de Mill Hill Fathers. “Het was het begin van een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Het gaf een vervulling aan mijn leven die ik niet in die mate tot dan toe had aangetroffen”, aldus Herman zelf. “Elke dag de armsten der armen bijstaan in hun nood, met hen heel levendig je geloof in Christus vieren; samen met hen blij en ongecompliceerd het Evangelie beleven”.
Steeds meer groeide bij hem het verlangen om dan ook als priester missionair werkzaam te zijn. In Afrika? Of, in ons eigen land, inmiddels toch ook missieland geworden?”
Uiteindelijk heeft Herman gekozen om hier in ons land priester te worden in het parochiepastoraat.
Dankzij bisschop Hurkmans van Den Bosch mocht hij in de afgelopen vier jaar zijn studies voltooien aan het Seminarie voor late roepingen in Rome, het Pontifical Beda College. Herman Schaepman zal na zijn wijding werkzaam zijn in de Parochie H. Petrus te Uden in het bisdom Den Bosch. Wij wensen de neomist Gods zegen toe voor zijn priesterlijk dienstwerk, en zullen hem met ons gebed vanuit onze parochie blijven ondersteunen.