In vervolg op het bericht van pastoor Jan Vries over het ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’ heeft het kerkbestuur van OLVr. maatregelen getroffen, waaronder vanaf 6 juli 2020 op verantwoorde wijze gebruik kan worden gemaakt van de diverse nevenruimten in de basiliek, zoals de accueil, de schatkamer, de parochiezaal. De belangrijkste punten zijn hieronder samengevat. Vanzelfsprekend gelden ook hier de algemene principes van de anderhalve meter afstand houden, handen reinigen, hoesten en niezen in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes, thuis blijven bij verkoudheidsklachten en/of verhoging.

Gastheer / gastvrouw
In de ochtend (11.00 – 13.30) en in de middag (13.30 – 16.00) is een gastheer / gastvrouw in de kerk aanwezig. De gastheer / gastvrouw verwelkomt bezoekers, geeft desgevraagd informatie en biedt de mogelijkheid gebruik te maken van de audiotour. De gastheer / gastvrouw verwijst ook naar de accueil en de schatkamer. De gastheer en gastvrouw zijn herkenbaar aan de badge die zij dragen.

Accueil / verkooppunt
Vanaf 6 juli 2020 kunnen weer kaarsen, beeldjes, afbeeldingen en diverse devotionalia  gekocht worden, echter niet in de westcrypte achterin de kerk, maar bij de balie in de kruisgang waar ook de toegang tot de schatkamer is. Achterin de kerk staat een verwijzing naar dit verkooppunt.
Er komt een pinautomaat, zodat niet meer met contant geld betaald hoeft te worden. Het verkooppunt is maandag geopend van 13.00 tot 16.00 uur, op dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.

Schatkamer
Voorlopig geldt een beperkte openstelling, namelijk op donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Er worden maximaal 2 personen tegelijk in de schatkamer toegelaten om de 1,5 meter afstand te waarborgen; van families kunnen 4 personen tegelijk de schatkamer bezoeken.
De baliemedewerker zorgt voor de toelating en geeft aan wie er naar binnen mag gaan.
Er wordt geen entreegeld geheven, maar er staat een collectebus voor vrije gaven.

Audiotour in het kader van deelname aan het Grootste Museum van Nederland
Achter in de kerk is het uitgiftepunt van de gratis oordopjes voor het volgen van de audiotour. Voor het gebruik van de audiotour gelden specifieke maatregelen, nl. ontsmet uw handen vóór ontvangst van de oordopjes. Volg de aanwijzingen van de gastheer/gastvrouw. Maak gebruik van de aangegeven looproute en houd 1,5 meter afstand tot andere bezoekers. Na beëindiging de audiotour kunnen de oordopjes weggegooid worden.

Parochiezaal
De parochiezaal ‘Slevrouweheukske’ kan vanaf 6 juli 2020 voor groepen van maximaal 30 personen gebruikt worden. De verhuur wordt door mw. M. van de Ven geregeld (Tel. 043-3435754). Voor het gebruik gelden enkele specifieke maatregelen die aan de gebruiker overhandigd zullen worden.

Crypte
Tot 1 september zal de crypte gesloten zijn en niet gebruikt kunnen worden voor de Engelstalige H. Mis, doopplechtigheden en bezoek. Deze vinden in de kerk plaats.

Kruisgang
De Basiliek van Onze Lieve Vrouw beschikt over een authentieke kruisgang en pandhof die gebruikt kunnen worden voor kleine ontvangsten en informele ontmoetingen. In verband met de corona-maatregelen zal dit in de tweede helft van 2020 slechts op zeer bescheiden schaal kunnen gebeuren voor ten hoogste 30 personen. Het gebruik dient vooraf met de koster, M. Pleunis, geregeld te worden.

Wij zijn blij u weer te mogen begroeten in onze kerk en nevenruimten. Welkom!

Kerkbestuur Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming