Misintenties kunt u telefonisch doorgeven aan het parochiekantoor Onze Lieve Vrouw – Sint Pieter (043 – 321 46 94) of door het invullen en verzenden van onderstaand formulier.

Het betreffende bedrag kunt u voor of na de Mis in de sacristie betalen bij de koster van de Onze Lieve Vrouw. U kunt het bedrag ook overmaken op onderstaande bankrekening van de kerk.

Bankrekening: NL54 ABNA 0576 1185 75 t.n.v. R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Maastricht, o.v.v. intentienaam en datum.

Tarieven:

  • Mis door de week om 9:30 uur (€ 12,50 euro)
  • Gezongen H. Mis op zaterdagochtend 9:30 uur (€ 27,50 euro)
  • H. Mis op zondag om 9:00 uur (€27,50 euro)
  • Latijnse Hoogmis op zondag 10:00 uur (€ 35,00)
  • Gezongen H. Mis op zondag 11:30 uur (€ 27,50 euro)

Misintentie formulier

Wij verzoeken u onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De velden die aangeduid zijn met een sterretje (*) zijn verplichte velden. Denkt u er aan de intenties minstens twee werkdagen tevoren op te geven, intenties voor het weekend graag vrijdagmiddag vóór 12.00 uur. U kunt ze anders nog voor de Mis rechtstreeks in de sacristie opgeven.
Mis door de week om 9:30 uur (€ 12,50 euro)Gezongen H. Mis op zaterdagochtend 9:30 uur (€ 27,50 euro)H. Mis op zondag om 9:00 uur (€27,50 euro)Latijnse Hoogmis op zondag 10:00 uur (€ 35,00)Gezongen H. Mis op zondag 11:30 uur (€ 27,50 euro)