Gezien de maatregelen in verband met de verspreiding van het Coronavirus kunnen er geen publieke liturgische vieringen plaatsvinden. Er kan dus ook geen Grote Bidweg gehouden worden.

Maar wij kunnen de Bidweg wel alleen lopen, op de bekende eeuwenoude route. Met de Rozenkrans of in stilte. Om op voorspraak van Maria Sterre der Zee te vragen om sterkte in deze moeilijke tijden, en om te bidden voor de overledenen, de zieken, de mensen die in angst leven, de mensen in de zorg die zich inzetten, soms met gevaar voor eigen leven.

De Broederschap van Onze Lieve Vrouw heeft onlangs een handig boekje uitgegeven op broekzakformaat, met daarin de route van de Bidweg en de beelden langs de Bidweg.

Kortgeleden is ook een boek over de geschiedenis van de Bidweg verschenen, van de hand van onze diaken, RĂ©gis de la Haye.

Beide publicaties zijn verkrijgbaar bij het Accueil van onze basiliek, zodra dat weer open is.