Lied van de Sterre der Zee en andere Maria-liederen

Oreinste

Bedreigen ons noodweer of storm op ons baan,
is ’t scheepj’ onzer ziel in gevaar te vergaan,
bedaar, o Maria, de storm op uw beê,
stort hoop ons in ’t harte, o Sterre der Zee.
Refrein.
Maria, als gij onze schreden geleidt,
schenkt gij ons uw licht en uw bijstand altijd;
dan landen wij veilig ter hemelse reê,
en danken u eeuwig, o Sterre der Zee.
Refrein.

Download het lied “O reinste der schepselen” in mp3. > download

Een Duits lied voor de Sterre der Zee
Meerstern, ich dich grüße, o Maria, hilf!
Gottesmutter süße, o Maria, hilf!
Maria, hilf uns allen aus unsrer tiefen Not!!
Rose ohne Dorne, du von Gott Erkorne!
Quelle unsrer Freuden, Trösterin in Leiden!
An des Höchsten Throne, sprich zu deinem Sohne!
Daß wir Gottes Willen, jeden Tag erfüllen!
Daß doch Frieden werde, auf der ganzen Erde!

MariabezongenCD“O reinste der schepselen” op CD
Het Maria-lied “O reinste der schepselen” staat op de CD “Maria bezongen vanuit Slevrouwe”, uitgegeven door het Basilicakoor en de Nova Schola van de Basiliek van Onze Lieve Vrouw “Sterre der Zee”. Deze cd is voor € 15 te koop in de Inforuimte van de Onze Lieve Vrouwekerk. De teksten van de liederen op deze CD vindt u hier.

Teksten van Maria-liederen op Internet
Teksten van een groot aantal Maria-liederen vindt U op de volgende Internet-site: www.marialiederen.nl.