Screen Shot 2015-02-24 at 17.05.37Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd, 22 februari, zijn we gestart met een Kinderwoorddienst tijdens de H. Mis van 11:30 uur. Iedere zondag, speciaal voor kinderen tot 12 jaar, wordt er een kleine dienst georganiseerd rondom de lezingen van die zondag. Vanaf de eerste lezing in de Mis tot en met de preek zal – ondersteund door muziek, spel en knutselen – voor de kinderen op hun eigen niveau het Bijbelverhaal tot leven worden gebracht.

KWD 29 nov 2015Tijdens de Veertigdagentijd gaan de kinderen werken aan een “Palmpasen-project”. Het wordt een opgang naar Pasen, aan de hand van de Bijbelverhalen, met uiteindelijk een “Palmpasen-kruis” van de Verrijzenis. Op de foto één van de kruisen waar de kinderen mee gaan werken.

Interesse om mee te helpen? Neem dan contact op met de werkgroep via kwd@sterre-der-zee.nl

Kijk ook eens op onze Facebook-pagina!