U bent weer welkom!

De Nederlandse bisschoppen hebben onlangs de maatregelen in verband met de coronaepidemie aangepast. In het algemeen wijzen de bisschoppen nog eens op: de anderhalve meter regel, handen reinigen, hoesten en niezen in de ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes, thuis blijven bij verkoudheidsklachten en/of verhoging. “Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.”

Met ingang van 1 juni 2020, tweede pinksterdag, zijn de H.H. Missen in de basiliek van O.L. Vrouw en de kerken van St. Pieter weer beperkt toegankelijk. De tijden van de H.H. Missen op de zondagen en de weekdagen zijn weer zoals voorheen. Er zijn enkele beperkingen.

 • Vanaf 1 juni kunnen maximaal 30 gelovigen aan een H. Mis deelnemen, vanaf 1 juli maximaal 100 gelovigen (exclusief degenen die een functie bij de H. Mis vervullen).
 • Vanwege het kleine aantal van 30 gelovigen dient u in juni de deelname aan een H. Mis op zaterdagavond of op zondag te reserveren. Reserveren kan bij het parochiekantoor, uiterlijk vrijdag vóór 12.00 uur, liefst per mail (info@parochiesintpieter.nl) of telefonisch tijdens openingstijden (043-3214694). Indien een H.Mis ‘vol’ is, krijgt u bericht en een doorverwijzing naar een andere H. Mis op zondag of een weekdag.
 • U dient de reservering elke week te hernieuwen.
 • De deelname aan een H. Mis op de weekdagen hoeft u niet te reserveren.
 • Indien u corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft, verzoeken wij u om niet te reserveren en/of naar de H. Mis te komen, maar de H. Mis via de livestreaming op de website van Onze Lieve Vrouw te volgen.
 • In het kerkgebouw dient u steeds de voorgeschreven afstand van anderhalve meter in acht te nemen. Op de kerkbanken zijn witte stickers aangebracht op de plekken waar u (individueel) kunt gaan zitten. Paren en gezinnen kunnen wel naast elkaar zitten.
 • In de basiliek van Onze Lieve Vrouw is de ingang voor de zondagsmissen aan de achterkant via de Stokstraat (door de week gewone ingang). In de kerken van St. Pieter is de gewone ingang. Een gastheer/gastvrouw zal u bij de binnenkomst behulpzaam zijn.
 • U kunt bij binnenkomst uw handen ontsmetten (een ontsmettingsmiddel is aanwezig). Tijdens de vieringen dienen alle vormen van direct lichamelijk contact te worden vermeden.
 • De bijdrage aan de collecte gebeurt via een collectemandje bij de uitgang of via een bankoverschrijving thuis.
 • Tijdens de H.H. Missen is voorlopig geen koorzang, samenzang of muziek van groepen. Muziek en zang worden verzorgd door een organist, cantor, solist of musicus.
 • Tijdens de H.H. Missen wordt de H. Communie uitgedeeld vanaf sacramentszondag, 14 juni 2020. Bij het ter communie gaan dient de voorgeschreven afstand van anderhalve meter in acht genomen te worden. Er is alleen handcommunie mogelijk. Er is geen kelkcommunie.
 • Een kerkelijke uitvaart met H. Mis of gebedsdienst is altijd mogelijk, maar met inachtneming van het genoemde maximum aantal deelnemers en de voorzichtigheidsmaatregelen.

Let u op de tijden en plaatsen van de H.H. Missen in de liturgische kalender. De H. Mis van 9.00 uur op woensdag in de St. Lambertuskapel is verplaatst naar de dagkapel van de kerk St. Pieter Beneden. U kunt ook altijd de H. Mis volgen via de livestreaming op de website van Onze Lieve Vrouw, op weekdagen om 9.30 uur en op zondagen om 10.00 uur en 11.30 uur (www.sterre-der-zee.nl/uitzendingen).

Wat betreft de andere sacramenten en vieringen (doopsel, huwelijk, biecht, ziekenzalving, ziekencommunie) kunt u contact opnemen met het parochiekantoor of met de priesters.

Wij zijn blij u weer te mogen begroeten in onze kerken. Welkom!

Pastoor Jan Vries