Reguliere diensten
In de Slevrouwe wordt bijzondere aandacht besteed aan een rijke en mooie liturgie.
Het programma van de reguliere vieringen en oefeningen is dan ook omvangrijk:

Iedere dag van de week
9:10 uur Lauden.
9:30 uur H.Mis.

Eerste vrijdag van de maand
9:30 uur gezongen H. Mis, waarna uitstelling van het Allerheiligste

Zaterdag
9:30 uur Gezongen H. Mis ter ere van de H. Maagd Maria, met deelname van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee
15:30-16:30 uur Biechtgelegenheid
17:00 uur Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag
8:40 uur Lauden
9:00 uur H. Mis
10:00 uur Latijnse Hoogmis (om de week gregoriaans door de Schola Nova, en polyfonie door het Basilica-koor)
11:30 uur gezongen H. Mis

Belangrijke kerkelijke feestdagen in onze parochie zijn allereerst alle Maria-feesten, of feesten van de Heer waaraan zich een mariale devotie heeft gehecht:

– Opdracht van de Heer in de Tempel (Maria Lichtmis), 2 februari
– Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap), 25 maart
– Maria Tenhemelopneming, 15 augustus. Om 10 uur, plechtige Hoogmis met uitdeling van “kroedwès” (Maastrichtse traditie: “op 15 augustus weurd de kroedwès gewijjd en bijj ónweer verbrant me het um de blikseminslaag te veurkómme”).
– Maria Geboorte, 8 september
– Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, bisdomfeest, 10 oktober. In het kader van dit feest zijn er diverse vieringen, een ziekenzegening en een wandel- en pelgrimstocht.
– Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria, 8 december
– Als bijzondere Maria-devoties in de Basiliek van de “Sterre der Zee” moeten genoemd worden de meimaand als Maria-maand, en de oktobermaand die toegewijd is aan de rozenkrans.

Bijzondere vieringen
Enkele feestdagen worden in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw “Sterre der Zee” op een bijzondere wijze gevierd:

Op Paasmaandag, na de Hoogmis, wordt ieder jaar de traditionele processie gehouden door het Stokstraatkwartier, vanaf het Onze Lieve Vrouweplein, rond de kerk, via de Stokstraat, de Maastrichter Smedenstraat, de Havenstraat en het Onze Lieve Vrouweplein terug naar de kerk.

Op de zondag nà 13 mei, feest van Sint Servatius, patroonheilige van Maastricht, wordt de Stadsprocessie gehouden, waaraan alle kerken en katholieke groeperingen en verenigingen meedoen. De Stadsprocessie trekt van de Sint-Servaaskerk naar de Onze Lieve Vrouwekerk.

10 oktober, bisdomfeest van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. Met ’s morgens om 10 uur een Hoogmis, ’s middags de ziekenzegening, en ’s avonds een Grote Bidweg. Op de zaterdag voorafgaand wordt de pelgrimstocht gelopen van de kapel van de Sterre der Zee in Winthagen naar de basiliek.