Reguliere diensten
In de Slevrouwe wordt bijzondere aandacht besteed aan een rijke en mooie liturgie.
Het programma van de reguliere vieringen en oefeningen is dan ook omvangrijk:

Iedere dag van de week
9:10 uur Lauden
9:30 uur H.Mis

Eerste vrijdag van de maand
9:30 uur gezongen H. Mis, waarna uitstelling van het Allerheiligste

Zaterdag
9:30 uur Gezongen H. Mis ter ere van de H. Maagd Maria, met deelname van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee
11:00-12:15 uur Biechtgelegenheid
17:00 uur Engelstalige H. Mis

Zondag
8:25 uur Lauden
8:45 uur H. Mis
11:00 uur Hoogmis

Maria-feesten
Belangrijke kerkelijke feestdagen in onze parochie zijn allereerst alle Maria-feesten, of feesten van de Heer waaraan zich een mariale devotie heeft gehecht:
2 februari  –  Opdracht van de Heer in de Tempel (Maria Lichtmis)
25 maart  –  Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
15 augustus  –  Maria Tenhemelopneming (met uitdeling “kroedwès”)
8 september  –  Maria Geboorte
10 oktober  – Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, bisdomfeest
8 december  –  Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria

Als bijzondere Maria-devoties in de Basiliek van de “Sterre der Zee” is de meimaand Maria-maand en de oktobermaand is toegewijd aan de rozenkrans.

Bijzondere vieringen
Enkele feestdagen worden in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw “Sterre der Zee” op een bijzondere wijze gevierd:

Paasmaandag
Na de Hoogmis, wordt ieder jaar de traditionele processie gehouden door het Stokstraatkwartier, vanaf het Onze Lieve Vrouweplein, rond de kerk, via de Stokstraat, de Maastrichter Smedenstraat, de Havenstraat en het Onze Lieve Vrouweplein terug naar de kerk.

Feest van Sint Servatius (patroonheilige van Maastricht)
Op de zondag ná 13 mei wordt de Stadsprocessie gehouden, waaraan alle kerken en katholieke groeperingen en verenigingen meedoen. De Stadsprocessie trekt van de Sint-Servaas Basiliek naar de Onze Lieve Vrouwe Basiliek.

Andere vieringen 

  • Doopsel
  • Eerste H. Communie
  • Vormsel
  • Huwelijk
  • Ziekenzalving
  • Boeteviering en biechtgelegenheid 
  • Uitvaart