MISSIONAIRE WERKGROEP KERK & WERELD VAN DE PAROCHIES O.L.V. STERRE DER ZEE EN SINT PIETER te MAASTRICHT

De missionaire werkgroep “Kerk en Wereld” vraagt aandacht voor financiële steun voor het missiewerk in de diverse missielanden, houdt contact met de
diverse missionaire organisaties, heeft contact met de hulpverleners in de missie gebieden en vraagt aandacht voor de projecten aldaar.
Indien nodig zoekt de werkgroep fondsen voor het realiseren van haar missionaire activiteiten.

Deze werkgroep bestaat uit een tiental vrijwilligers.

De werkgroep beheert de financiën, die op haar bankrekening ten behoeve van de noodlijdenden gestort worden en zorgt voor verdere storting naar de
projectlanden.

Verder geeft de werkgroep financiële hulp aan de sociaal zwakkeren in onze omgeving. Hiervoor onderhoudt zij contacten met erkende hulpinstanties in
onze omgeving.

Indien nodig worden aparte fondsen benaderd.

Kerk en Wereld bankrekening nummer:
NL05ABNA 0640 1831 07
Ten name van Kerk en Wereld OLV Tenhemelopneming en St. Pieter.