De werkgroep Kerk en Wereld is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor financiƫle steun voor missiewerk, contact te onderhouden met de diverse missionaire organisaties, het onder de aandacht brengen van deze missionaire organisaties bij de parochianen en bij iedereen die de missie en de Derde Wereld een warm hart toedraagt. De werkgroep heeft ook als taak aanvragen van buitenaf te behandelen.

In deze werkgroep zetten zich een zevental vrijwilligers in. De werkgroep beheert de financiƫn die gestort worden ten behoeve van de noodlijdenden en voert de directe correspondentie met mensen uit de ontwikkelingenlanden. De giften die de werkgroep ontvangt worden uitsluitend aangewend voor de Derde Wereld en op zorgvuldige wijze beoordeeld en verdeeld onder de aanvragers.

Verder heeft de werkgroep de taak de contacten met instanties op sociaal terrein te onderhouden. Hierbij is te denken aan het allochtonenvraagstuk, en de aandacht voor de sociaal zwakkeren. Niet alleen het veraf gebeuren vraagt aandacht, maar zeer zeker ook onze eigen omgeving. Er is genoeg nood en dus hulp nodig in de eigen stad. De werkgroep zoekt hier indien nodig aparte fondsen bij.