U kunt door het invullen van het contactformulier per e-mail een intentie opgeven. Het verschuldigde bedrag kunt u voor of na de Mis in de sacristie betalen bij de koster, ofwel overmaken op de bankrekening van de kerk:
NL73INGB0001054551 t.n.v. R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Maastricht.

Richtbedragen:

H. Mis door de week om 9:30 uur: € 10,00
Gezongen H. Mis op zaterdagochtend 9:30 uur: € 25,00
H. Mis op zondag om 9:00 uur of 11:30 uur: € 25,00
Latijnse Hoogmis op zondag 10:00 uur: € 35,00