Door het kerkelijk huwelijk worden bruid en bruidegom met elkaar verenigd, in eenheid met  Christus de Heer. Toekomstige bruid en bruidegom kunnen zich aanmelden bij de pastoor of bij de diaken, die zorg zullen dragen voor hun voorbereiding op het huwelijk.